17 Νοε 2010

Κατανομή Εδρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας

Από τις 21 τοπικές κοινότητες του δήμου Αλεξάνδρειας, που αποτελούνται από 3μελή συμβούλια, ο συνδυασμός "Ελπίδα για το Νέο Δήμο Αλεξάνδρειας/Φώτης Δημητριάδης" κερδίζει την πλειοψηφία (δύο έδρες έναντι μίας) σε 10 τοπικές κοινότητες (Λουτρού, Επισκοπής, Ξεχασμένης, Νεοκάστρου, Αγκαθιάς, Κλειδίου, Λιανοβεργίου, Πλατάνου, Πρασινάδας και Τρικάλων) και ο συνδυασμός "Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον/Χαράλαμπος Γκιόνογλου" κερδίζει την πλειοψηφία (δύο έδρες έναντι μίας) σε 11 τοπικές κοινότητες (Βρυσακίου, Καμποχωρίου, Νεοχωρίου, Νησίου, Καβασίλων, Κεφαλοχωρίου, Π.Σκυλιτσίου, Σταυρού, Κυψέλης, Προδρόμου και Αράχου).

Ως γνωστόν, πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος [στην τοπική κοινότητα] συνδυασμού που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Κατανομή Εδρών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας (11μελές):
7 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ελπίδα για το Νέο Δήμο Αλεξάνδρειας/Φώτης Δημητριάδης", 3 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον/Χαράλαμπος Γκιόνογλου" και 1 έδρα καταλαμβάνει ο αντίστοιχος πρώτος σε αριθμό ψήφων υποψήφιος, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Συνεργασία Πολιτών Νέου Δήμου Αλεξάνδρειας/Αθανάσιος Τσιάπλας".

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής (5μελές):
3 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ελπίδα για το Νέο Δήμο Αλεξάνδρειας/Φώτης Δημητριάδης" και 2 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον/Χαράλαμπος Γκιόνογλου".

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης (5μελές):
3 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ελπίδα για το Νέο Δήμο Αλεξάνδρειας/Φώτης Δημητριάδης" και 2 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον/Χαράλαμπος Γκιόνογλου".

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος (5μελές):
3 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ελπίδα για το Νέο Δήμο Αλεξάνδρειας/Φώτης Δημητριάδης" και 2 έδρες καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, στην οικεία κοινότητα, του συνδυασμού "Ρουμλούκι-Αλεξάνδρεια Πορεία στο Μέλλον/Χαράλαμπος Γκιόνογλου".

Σημείωση: Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν έχει αποσαφηνίσει μέχρι στιγμής με ακρίβεια τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου και αντιπροέδρου των δημοτικών κοινοτήτων. Κατά πάσα πιθανότητα, εφαρμοζόμενες αναλογικά οι διατάξεις περί εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας θα προέρχεται από τις τάξεις του πλειοψηφούντος [στη δημοτική κοινότητα] σε αριθμό εδρών συνδυασμού και ο αντιπρόεδρος από τον μειοψηφούντα [στη δημοτική κοινότητα] συνδυασμό.

Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθμός μελών :
33
Σύμβουλοι Πλειοψηφίας :
20
Σύμβουλοι Μειοψηφίας :
13 (11+1+1)
Δημοτικές Παρατάξεις :
4
Διάρκεια θητείας :
01/01/2011 έως 31/08/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
«ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
1.        Κούγκας Αθανάσιος
2.355
1
2.        Γκιουρτζής Ιωάννης
2.270
2
3.        Γκαβαρδίνας Νικόλαος
1.756
3
4.        Διακόπουλος Κωνσταντίνος
1.033
4
5.        Κωτούλας Χρήστος
963
5
6.        Τζίλας Γεώργιος
953
6
7.        Κοριτίδης Ζαχαρίας-Γεώργιος
709
7
8.        Μπούτσης Παναγιώτης
657
8
Εκλογικής Περιφέρειας Πλατέος
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
9.        Βασιλόπουλος Δημήτριος
1.735
1
10.      Μοσχοπούλου Όλγα
1.569
2
11.      Ανδρονίδης Σάββας
1.269
3
12.      Παπαδόπουλος Δημήτριος
1.250
4
13.      Παντόπουλος Χρήστος
1.224
5
14.      Κιοσέογλου Ιερεμίας
945
6
Εκλογικής Περιφέρειας Μελίκης
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
15.      Βενιόπουλος Κωνσταντίνος
1.589
1
16.      Τσιφόπουλος Ευθύμιος
1.112
2
17.      Ματσούκας Αριστείδης
1.059
3
18.      Μητρόπουλος Ευάγγελος
844
4
Εκλογικής Περιφέρειας Αντιγονιδών
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
19.      Γκιορτζής Δημήτριος
984
1
20.      Στεργιόπουλος Γρηγόριος
869
2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
21.      Γκιόνογλου Χαράλαμπος
*
*
22.      Ναλμπάντης Κωνσταντίνος
1.962
1
23.      Απατσίδης Ιωάννης
1.577
2
24.      Βουλγαροπούλου Μαρία
1.228
3
25.      Ανεσίδης Νικόλαος
1.077
4
Εκλογικής Περιφέρειας Πλατέος
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
26.      Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης
1.146
1
27.      Δριστάς Στέφανος
1.138
2
Εκλογικής Περιφέρειας Μελίκης
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
28.      Χαλκίδης Ισαάκ
1.438
1
29.      Σαρακατσιάνος Νικόλαος
991
2
Εκλογικής Περιφέρειας Αντιγονιδών
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
30.      Λαμπίρη Άννα
1.070
1
31.      Τασιόπουλος Αναστάσιος
939
2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
32.      Τσιάπλας Αθανάσιος
*
*

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
Εκλογικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας
ψήφοι
Κατάταξη στην οικεία εκλογική περιφέρεια
33.      Αλευράς Χρήστος
*
*

* Υποψήφιος Δήμαρχος - επικεφαλής (επιλαχόντος) συνδυασμού. Καταλαμβάνει, de jure, έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, στην εκλογική περιφέρεια στην οποία ο Συνδυασμός του έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Σημείωση: Η επίσημη ανακήρυξη των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων, κατά συνδυασμό, θα γίνει από το Πρωτοδικείο Βέροιας εντός των προσεχών ημερών.